*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

|

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

|

header message

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ

 

ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

© 2000 ISBN 960-385-019-5

 

Στο βιβλίο "Η Θεολογία της Επιστήμης" παράλληλα με την ανάπτυξη της κοσμολογικής θεωρίας επιχειρήθηκε η απάντηση στα δύο άλλα κεντρικά και άμεσα σχετιζόμενα ζητήματα της Φιλοσοφίας. Η ανάπτυξη των απόψεων γύρω από το γνωσιολογικό ζήτημα (γύρω από το νόημα της γνώσης και για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας της) οδήγησε στη συνοπτική διατύπωση μίας εισαγωγικής θεωρίας για τη γνώση. Αυτή εξηγεί τη σχέση της διάνοιας με την αισθητικότητα και τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πέρα από την πιο άμεση προσωπική εμπειρία μας. (Την ονομάζω και Θεωρία της Αφαίρεσης).
 

Την αποκαλώ έτσι, διότι όπως εξηγώ, η διάνοια δεν κάνει αφαίρεση γνωρισμάτων από τις εικόνες και δε δημιουργεί τις έννοιες των λέξεων μόνο με συνειδητό και λογικό τρόπο. Η αφαίρεση γνωρισμάτων και η περιληπτική άποψη των πραγμάτων ξεκινάνε από τα ίδια τα αισθητηριακά δεδομένα και αυτό δείχνει, ότι οι αισθήσεις είναι νοητικές ενέργειες με "πρώτη ύλη" από έξω της διάνοιας. Τα πρώτα δεδομένα των αισθήσεών μας ήδη είναι αποσπασμένα γνωρίσματα και “σύντομες” απόψεις των πραγμάτων. Η σύντομη θεωρία για τη σχέση της σκέψης με τη γνώση, την άγνοια, με τα αισθήματα, με την εμπειρία και με την ύπαρξη της ζωής, αποτελούσε μία προσπάθεια να προετοιμαστεί ο αναγνώστης, πριν αρχίσει να διαβάζει την κοσμολογική θεωρία που ακολουθούσε διατυπωμένη με τις πιο γενικές και ασαφείς έννοιες.

 

 

ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Η σχέση της διάνοιας με την αισθητικότητα και η δυνατότητα να γνωρίζουμε πέρα από την πιο άμεση προσωπική εμπειρία μας. Μπορεί να ονομαστεί  Θεωρία της Αφαίρεσης. Από τη θεωρία της αφαίρεσης μπορούμε να κατανοήσουμε τη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίζει περισσότερα από τις προσωπικές παρατηρήσεις του και να μιλάει για το Σύμπαν, πιο εύκολα από όσο για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στη θεωρία της αφαίρεσης παρατηρήθηκε και επισημάνθηκε ότι η λεπτή διαδικασία της αφαίρεσης που κάνει ο άνθρωπος με τη σκέψη, δεν περιορίζεται στην ανθρώπινη σκέψη. Αποτελεί γενικότερη αρχή της ύπαρξης των επιμέρους πραγμάτων και της εμφάνισης της ζωής.

 

 

σκέψη, φιλοσοφία, κοσμολογική θεωρία, θεολογία, φυσική, Σύμπαν, κυκλικός χρόνος, ψυχή, πνεύμα, αισθήσεις, γνώση

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2016

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +