← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

<•> Προς χρήστες φορητών συσκευών (όπως smart­phones, tablets, ipad) με οθόνη μικρών διαστάσεων

 

 

Η διαδικτυακή τοποθεσία περι­λαμβάνει πολλές εκατον­τάδες ιστο­σελίδες, με περι­εχόμενο αναπτυγ­μένες σκέψεις, οι οποίες δύσκολα περιο­ρίζονται σε μικρότερο αριθμό σειρών ή σελίδων, αν θέλουμε να κατα­νοήσουμε και να πεισθούμε με λογική. Μια ιστο­σελίδα μπορεί να περιέχει περισ­σότερες από μία τυπωμένες σελίδες μεγέθους Α4. Η ανάγνωση αυτών των σελίδων από μια μεγάλη οθόνη και μάλιστα για δύσκολα ζητήματα και με νέες απόψεις, ήδη είναι κουραστική για πολλούς αναγνώστες. Ακόμα πιο αποθαρ­ρυντικό είναι όταν χάνεται η σειρά των ιστο­σελίδων και διακόπτεται η συνοχή των σκέψεων. Για κάθε ενδιαφερό­μενο, προ­τείνεται αυτός να μεταβεί στην ιστο­σελίδα (download_­­files.htm), η οποία έχει σχεδιαστεί για το άνοιγμα καθαρών αρχείων γραπτού κειμένου και για το κατέ­βασμα αυτών των αρχείων.  >>>

 

 

>>>► Κατεβάστε, αποθηκέψτε και εκτυπώστε

pdfσχεδόν το σύνολο των δημο­σιευ­μένων σκέψεων και για όλα τα ζητήματα, τα οποία εμ­φανίζονται ενο­ποιημένα στο web site. Διαβάστε τα πιο χαλαρά σε μια άλλη ώρα και χωρίς να χάσετε τη σειρά των σελίδων. Εκτυπώστε με το δικό σας εκτυπωτή ή σε ένα κατάστημα εκτυ­πώσεων  

 

Ελάχιστο μέγεθος οθόνης 3,5" / 320px

 

 

cn σήμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ

 

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμο­λογική

 

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE left hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα

 

 

 

Γράφονται και λέγονται τόσες πολλές ανοησίες και φαντασιώσεις κρυμμένες μέσα στις λέξεις (από αγράμματους και από επιστήμονες) που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει την ανώτερη εκπαίδευση και επιστημονική ειδίκευση για να τα διαψεύσει. Μια μόνο λέξη στην οποία έχει εισαχθεί μια φαντασίωση και όχι ένα φανερό γνώρισμα του κόσμου ή με την οποία εισάγεται ένα όριο ενώ αυτό δεν το παρατηρούμε, είναι αρκετή για να αμφι­σβητήσουμε όλες τις σκέψεις που την χρησιμο­ποιούν. Οι ανοησίες και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκφράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυπω­σιάσουν, να εργαστούν και να παρα­πλανήσουν με κάποια προσδοκία.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

αράχνηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

the-background Go to Top