← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


Gr Eng language

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ  ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ !

???

 

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

 

)

 
 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ:

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙ­ΖΟΝ­ΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

> Τα αμέσως πιο κάτω ζητή­ματα έχουν εκτιμηθεί ως θεμελιώδη και ορισμένες σκέψεις διατυπώ­νονται συντο­μευμένα  ως απαντήσεις σε σημαντικές απορίες ή είναι σκέψεις που υπο­στη­ρίζονται ως ορθές και σε σύνδεση μεταξύ τους, όπως απαρι­θμούνται.

 

ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ:

  1.  Η σκέψη γίνεται εμπόδιο στη γνώση και αντιστρόφως, η γνώση για τη σκέψη. Η πληροφορία εξωθεί το ανθρώπινο μυαλό σε άσκοπες και άχρηστες σκέψεις.

  2.  Ένας κόσμος από πληροφορίες, εικασίες και φαντασιώσεις μέσα στο ανθρώπινο μυαλό συγχέεται με την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος έχει την άμεση ικανότητα να συντηρεί και να επεξερ­γάζεται την πληρο­φορία των αισθήσεων στο εσωτερικό του, χωρίς περιορισμούς χρόνου και τόπου. Η παρατήρησή του δεν περι­ορίζεται στις αισθήσεις.

  3.  Στα πράγματα υπάρχουν ομοιότητες, νόμοι και κοινά στοιχεία (μέσα στο χώρο και στο χρόνο). Γνώση μερικών τοπικών πραγμάτων και μερικές τοπικές παρα­τηρήσεις (ενός μόνο προσώπου) μπορούν να απο­δειχτούν ίδια και να εφαρ­μοστούν σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου και σε άλλες εποχές.

  4.  Οι αισθήσεις δίνουν ελλιπή πληροφόρηση, αποσπασματική, τυχαία, μερο­ληπτική και παρα­πλανητική, όχι όμως ψευδή άποψη του κόσμου (σαν ψευδαι­σθήσεις).

  5.  Η γνώση χρησιμεύει ακόμα και για την εξαπάτηση και όχι μόνο για την έρευνα της αλήθειας.*

  6. Ένα πλήθος πληροφοριών προ­σφέρεται και εφαρ­μόζεται με εμπι­στοσύνη και με αδυναμία επι­βεβαίωσης.

 

COSMONOMY

 

 

 

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

<•> Το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεών μας το έχουμε δεχτεί με την καλή πίστη, που συνήθως εκφράζεται με (πιθανολογικές) απόψεις και υποθέσεις, όπως " η άποψη της πλειοψηφίας είναι η πιο πιθανή ", " διαφορετικές και αντα­γωνιστικές μεταξύ τους ομάδες επιστημόνων συμφωνούν και δεν έχουν κανένα λόγο να μας εξαπατήσουν ", " αν εφαρμόσω στην πράξη όσα έμαθα ή αν πάω να δω από κοντά τότε θα διαπιστώσω ότι ήταν σωστά όσα σκεφτόμουν ", " αν αμφι­σβητήσω ή αρνηθώ όσα αποδέχονται οι άλλοι τότε θα δυσκολέψω τη ζωή μου " και λοιπά. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε άμεση γνώση, που διαρκώς επα­ληθεύεται από τις δικές μας παρατηρήσεις, τότε η βεβαιότητά μας είναι καλή πίστη βασισμένη σε λογικές σκέψεις και με σχέση εμπιστοσύνης. Μη μιλήσεις ξανά περι­φρονητικά για τη δογματική λογική των θρησκειών.

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

(

 

)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ    ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΕΛΙΔΑ    

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Οι ανοησίες, τα λάθη και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκ­φράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυ­πωσιάσουν, να εργαστούν και να παραπλανήσουν με κάποια προσδοκία.

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

 

 

the-background Go to Top